Politika privatnosti

Koje podatke sakupljamo?

Sajt InoPoslovi.online ne prikuplja podatke koje se odnose na ličnost. Na sajtu Posao.site nije moguća registracija korisnika, niti unos njihovih ličnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa, e-adresa, drugi direktni lični identifikacioni podaci posetilaca koji bi direktno mogli identifikovati pojedinačnog posetioca sajta. Podaci koje prikuplja sajt InoPoslovi.online su nelični, odnosno podaci iz kojih se ne može direktno odrediti identitet lica koje posećuje sajt.

Za šta koristimo vaše informacije?

Sve informacije koje sakupljamo od vas mogu se koristiti na jedan od sledećih načina:

  1. Vaše informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na vaše individualne potrebe
  2. Brojanje broja ljudi koji gledaju našu web lokaciju
  3. Upravljanje promocijom, istraživanjem ili drugim funkcijama sajta
  4. Vaše informacije nam pomažu da efikasno odgovorimo na zahteve i potražnju za podrškom.

Kako štitimo vaše informacije?

Mi implementiramo razne mere sigurnosti radi održavanja sigurnosti vaših informacija kada ih ustupite nama.

Da li koristimo kolačiće (Cookies)?

Da, koristimo kolačiće kako bismo korisnicima web sajta pružili bolje korisničko iskustvo, kao i isporučili usluge kroz identifikaciju jedinstvenih posetilaca i njihove odgovarajuće obrasce korišćenja.

Šta su kolačići (Cookies)?

Kolačić je mala datoteka slova i brojeva koja se preuzima na uređaj kada posetite web lokaciju. Kolačiće koriste mnoge web stranice i mogu učiniti više stvari, npr. Pamćenje vaših preferenci, snimanje onoga što ste stavili u korpu za kupovinu i brojanje broja ljudi koji gledaju na web lokaciju.

Izvor: ICO (April 2016)

Da li otkrivamo bilo kakve informacije trećim stranama?

Mi ne prodajemo, ne trgujemo ili na drugi način ne šaljemo spoljnim stranama podatke o korisnicima. Ovo ne uključuje pouzdane treće strane koje nam pomažu u radu našeg web sajta, u obavljanju našeg poslovanja ili servisiranju vas, sve dok se te strane slažu da ove informacije budu poverljive. Takođe, možemo objaviti vaše podatke kada verujemo da je izdavanje ovakvih podataka usklađeno sa zakonom, u skladu sa političkim smernicama našeg sajta ili u cilju zaštitite naših ili tuđih prava, imovine ili sigurnosti. Međutim, informacije koje ne identifikuju ličnost mogu se pružiti drugim stranama za marketing, oglašavanje ili druge namene.

Linkovi trećih strana

Povremeno, po našem nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvode i usluge treće strane na našoj web stranici. Ove treće strane imaju zasebne i nezavisne politike privatnosti. Stoga nemamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za sadržaj i aktivnosti ovih povezanih sajtova. Bez obzira na to, mi se trudimo da zaštitimo integritet našeg sajta i pozdravljamo povratne informacije o ovim sajtovima ukoliko ih posedujete.

Politika privatnosti na mreži (Online)

Ova Politika privatnosti na mreži (online) se odnosi samo na informacije prikupljene na našoj web stranici, a ne na informacije koje su prikupljene van mreže.

Vaša saglasnost

Koristeći naš web sajt, slažete se sa našom Politikom privatnosti.

Kalifornijski zakon o zaštiti privatnosti na mreži

CalOPPA je prvi državni zakon u zemlji koji zahteva da komercijalne veb stranice i onlajn usluge objave politiku privatnosti. Domet zakona se proteže daleko izvan Kalifornije i zahteva od bilo koje osobe ili kompanije u Sjedinjenim Državama (i verovatno u svetu) koja upravlja veb lokacijama koje prikupljaju lične identifikacione informacije od kalifornijskih potrošača da na svojoj veb lokaciji objavi upadljivu politiku privatnosti u kojoj se navode tačno informacije koje se prikupljaju i koje pojedinci ili kompanije sa kojima se deli. – Pogledajte više na: http://consumercal.org/california-online-privaci-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Prema CalOPPA, slažemo se sa sledećim:
Korisnici mogu da posete naš sajt anonimno.
Kada se ova politika privatnosti kreira, dodaćemo vezu do nje na našu početnu stranicu ili u najmanju ruku na prvu značajnu stranicu nakon ulaska na našu veb stranicu.
Naša veza sa Politikom privatnosti uključuje reč „Privatnost“ i lako se može naći na gore navedenoj stranici.
Bićete obavešteni o svim promenama politike privatnosti:

Na našoj stranici sa politikom privatnosti
Možete promeniti vaše lične podatke:
Slanjem e-pošte

Čuvanje vaših ličnih podataka i prenos u druge zemlje

Vaši lični podaci koje prikupljamo čuvaju se u Evropskoj uniji (EU) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). Međutim, generalno se može reći da podaci koje prikupljaju treće strane putem kolačića (npr. Google analitika) putuju iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji odakle je nastao internet saobraćaj. Stoga je moguće da se podaci, uključujući saobraćaj u vezi sa oglasima, primaju na serverima koji se nalaze u EEA i upućuju na servere koji se nalaze van EEA. Više informacija o ovome ćete naći u našem dokumentu o politici kolačića.

Pored toga, vaši lični podaci se mogu prenositi i čuvati van Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora. U slučaju da se vaši lični podaci prenose iz vaše zemlje u drugu državu, moguće je da su zakoni i propisi koji regulišu zaštitu vaših ličnih podataka u zemlji u koju se vaši podaci prenose razlikuju (ili pružaju niži nivo zaštite). ) od zemlje u kojoj ste zaposleni.

Naša namera je da vaše lične podatke ne prenosimo van EEA osim ako nisu propisane i ne postoje odgovarajuće mere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Evropske komisije o adekvatnosti u odnosu na tu zemlju ili zemlje; (2) potvrde o postojanju „bezbednosnog štita“; (3) odgovarajući i obavezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja sa obavezujućim i proverljivim izjavama obrađivača podataka ili obrađivača podataka u zemlji van EU ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi verifikacije i potvrđivanja sa obavezujućim i proverljivim izjavama rukovodilaca obrade podataka ili obrađivača podataka u zemlji van EU ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU koje je odobrila Evropska komisija.

Ugovori koje zaključujemo sa pravnim licima van EU ili EEA obavezuju ih da postupaju sa vašim podacima uz posebne mere bezbednosti u skladu sa propisima koji su na snazi u državama članicama Evropske unije.

U slučaju prenosa podataka u SAD, i ako nijedna od gore navedenih zakonskih opcija prenosa nije primenljiva ili je odluka Evropske komisije o adekvatnosti u odnosu na određenu zemlju proglašena ništavnom, tražićemo privremenu dozvolu za prenos podataka. Prenos podataka u ovom slučaju će se zasnivati na izuzecima iz člana 49. Opšte uredbe o zaštiti podataka kao važećem sekundarnom privremenom rešenju.

Promene naše Politike privatnosti

Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo te izmene na ovoj stranici.
Ova politika je poslednji put izmenjena 15.01.2024.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu politiku privatnosti, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene informacije.

email: posao.site(a)gmail.com